Scroll Top
4. ročník pred nami
V Trenčíne sa uskutoční už štvrtý ročník Žatvy - laických ľudových misií s podporou
biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka

V Trenčíne sa uskutoční už štvrtý ročník Žatvy

Projekt Žatva – Laické ľudové misie sú evanjelizačný projekt organizovaný katolíckymi spoločenstvami z regiónu Považie a Horná Nitra v spolupráci s miestnymi farnosťami a samosprávami vznikol v roku 2016 a jeho cieľom je priniesť povzbudenie, praktickú pomoc a pozitívnu premenu do miest a obcí. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú činnosť organizácií v oblasti výchovy detí a mládeže, podpory rodín a rozvoja duchovných a kultúrnych hodnôt v regióne.

Čo sa mi najviac páči na tomto diele je to, že ho tvoria mnohí mladí ľudia, mnohé rodiny, ktoré stretli osobne Ježiša Krista a práve o túto skutočnosť sa chcú podeliť aj s ostatnými ľuďmi…

Miloslav Pizovka, CSsR

Aj tento rok budú súčasťou Žatvy dobrovoľnícke aktivity a praktická pomoc pre mesto. Mladí budú upratovať a čistiť smetiská a stojiská smetných nádob, navštívia všetky domovy dôchodcov v Trenčíne, detský domov a nezabudnú ani na tých, ktorí domov nemajú. „Uvedomujeme si, že je čas konať a nielen hovoriť o dobrých skutkoch. Preto dávame svoj čas, svoju energiu, dary a talenty do služby ľuďom, ktorí to potrebujú.”

Takto chápe dobrovoľníctvo mladá dobrovoľníčka Gréta Kováčová

Naša služba

 • Pozvánky na školách
 • Program pre mladých
 • Sv. omše
 • Modlitby tímu
 • Sociálna pomoc
 • Pomoc bezdomovcom
 • Program pre domovy dôchodcov
 • Praktická pomoc v meste/obci
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
 • Incididunt ut labore et dolore magna aliqua
 • Enim ad minim veniam, quis nostrud
1
Verím, že to bude pekné, zmysluplné a požehnané podujatie.
2
Ako kňaza ma teší, keď mladí ľudia prichádzajú s iniciatívou, čo sa týka apoštolátu a evanjelizácie
3
Našou misiou je priniesť evanjelium a skúsenosť so živým Kristom

Tento rok sa v Trenčíne uskutoční už štvrtý ročník Žatvy – Laických ľudových misií s podporou biskupa Nitrianskej diecézy Mons. Viliama Judáka. Viac ako 150 dobrovoľníkov z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec, Topoľčian a zo širšieho okolia sa počas 5 dní stretnú s tisíckami ľudí.

“Našou misiou je priniesť evanjelium a skúsenosť so živým Kristom moderným spôsobom všetkým ľuďom. Veríme, že program, ktorí sme pripravili, zaujme nie len mladých ľudí, ale aj rodiny a starších ľudí a prehĺbi ich vieru,” vysvetľuje koordinátor projektu Eduard Filo, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja a predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže.

V prvej polovici mesiaca október, 9.-13.10.2019 organizátori pripravujú v Trenčíne aktivity pre deti, mladých, rodiny, seniorov a mnohých ďalších. Hlavnými časťami misií budú evanjelizačný koncert pre mladých v mestskej športovej hale, svätá omša s nitrianskym biskupom Mons. Viliamom Judákom v športovej hale, modlitby a adorácie.

V minulosti sa Žatva konala v obciach Motešice, Skalka nad Váhom a Topoľčany. Každoročne sa do organizácie zapojilo viac ako 130 dobrovoľníkov, ktorí počas misií pomáhali farnostiam aj obciam. Na Žatvu vo farnosti Skalka nad Váhom v roku 2017 spomína farár farnosti a trenčiansky dekan Peter Beňo takto: “Ako kňaza ma teší, keď mladí ľudia prichádzajú s iniciatívou, čo sa týka apoštolátu a evanjelizácie, nakoľko dnes je to v našich farnostiach vzácna vec.”

V evanjeliovom duchu vyslovuje podujatiu podporu aj bývalý farár farnosti Trenčín – Juh a honorárny dekan ICLic. Mgr. Jozef Varhaník: “Verím, že to bude pekné, zmysluplné a požehnané podujatie. Pán Ježiš povedal: “Žatva je veľká a robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Modlím sa, aby aj táto Žatva priniesla čo najväčšiu úrodu.”

Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka a s podporou mesta Trenčín a TSK.

how to make your dick bigger capsule ride aid, testosterone replacement increase penis size, how to improve ones sex drive, when does tricare cover viagra, white panther pill review, brand name viagra, viagra and performance enhancement, bull male sex enhancement pill, sustain pills, guys with huge erections, after depression low sex drive, best ways to boost libido, the best penis enlargement method, watermelon pills for erectile dysfunction, girls who have too much sex when young and no sex drive when they are older, vitrix male enhancement, how to get a 40 year old man sex drive up, yellow jacket pills, viagra sex videos, how long does 100mg viagra take to work, corpus spongiosum enlargement, sex drive movie kid who says winne, pemis pumps, food which boost libido, pornstars analyzed, penis enlargement routine for best gains, massive thick penis, how to make your pines bigger, lifting weights sex drive, what is cosidered a high sex drive,