Scroll Top
ŽATVA
Laické ľudové misie
VÍZIOU ŽATVY je priniesť evanjelium, nádej a Božiu prítomnosť do všetkých miest a dedín v našom regióne Považie a Horná Nitra. Chceme ísť v jednote a láske na celý víkend do farnosti s tým, že pôjdeme so všetkým čo máme – čas, naše srdcia, schopnosti, pomoc, financie.

Prichádza

ČAS ŽATVY

Vy, mládež tejto krajiny, ste novou úrodou na Božom poli. Tou úrodou, ktorej korene siahajú do čias evanjelizácie svätých solúnskych bratov. Buď te ich dôstojnými pokračovateľmi! Prijmite túto výzvu a zasväťte sa veľkodušne dielu novej evanjelizácie.“ (Sv. Ján Pavol II, návšteva Slovenska)

Žijeme v časoch, kedy sa musíme rozhodnúť, či chceme žiť kresťanstvo naplno, alebo vôbec. Ľudia na nás pozerajú, svet a spoločnosť pozorne sleduje, či kresťania žijú svoju vieru autenticky, alebo len na „pol plynu“. Je na každom jednom z nás, či bude žiť Ježišovo evanjelium, ktoré priťahovalo zástupy…

Spoznali sme živého Krista, a to nás vedie k tomu, aby sme sa stali jeho učeníkmi, delili sa s týmto najväčším poznaním a bohatstvom so všetkými naokolo. Žatva je práve o tom. Byť dôstojnými pokračovateľmi solúnskych bratov a ohlasovať evanjelium „zo striech“. Ak veríme, že vzťah s Bohom je to najlepšie, čo nás v živote stretlo, ako by sme túto skúsenosť a poznanie nechceli dávať ďalej?

Žatva je súčasťou živej Cirkvi – spolupráca modlitbových spoločenstiev, laikov, kňazov. Cez túto iniciatívu prichádzame ku každému v regióne Považie a Horná Nitra, a tak napĺňame slová pápeža Františka „vychádzať na periférie, za múry kostolov“. Vytvárame programy, ktoré oslovia všetky vekové kategórie a hľadáme formy evanjelizácie, ktoré prinesú ovocie Ducha. Veríme v množstvo talentov ľudí v tíme, ktorí sú často ako chlapec z evanjelia, ktorý ponúkol 5 chlebov a 2 ryby, no cez Božie požehnanie sa nasýtilo niekoľko tisíc ľudí. Žatva nie je o výkonoch, ukazovaní sa. Je o zvestovaní, že Ježiš je stále živý a zaujíma sa o teba!

Žatva nemá byť projektom, má byť inšpiráciou a životným štýlom každého kresťana. Má nás viesť k tomu, že evanjelium nie je len o slovách, ale o konkrétnych skutkoch a činoch. Modlím sa, aby na Slovensku a aj za hranicami Slovenska bolo vidieť spoluprácu kresťanov na Božej vinici, žiť Cirkev, ktorá bude žriedlom milostí a duchovnou studňou (Ján XXIII.), ku ktorej sa môže prísť napiť každý, kto to potrebuje.

EDUARD FILO
koordinátor iniciatívy Žatva – laické ľudové misie

Hlavné

Piliere

01.
MODLITBA

„Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.“ (Jak 5,16) Nechceme robiť veci z vlastných síl, ale v modlitbe a autorite zaberať miesta pre Božie Kráľovstvo.

02.
EVANJELIZÁCIA

Odpovedáme na Ježišovu výzvu: „Choďte teda, učte všetky národy…“ (Mt 28,19), aby každý počul radostnú zvesť o nádeji pre náš život.

03.
Praktická pomoc

„Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2,26) Chceme ísť so všetkým, a teda aj s našimi silami, energiou, časom a srdcom pre tých, ktorý potrebujú pomoc.

ŽATVU – laické ľudové misie sme v našom regióne doposiaľ organizovali na viacerých miestach:

2016
Motešice

okres Bánovce nad Bebravou

2017
Skalka nad Váhom

okres Trenčín

2018
Topoľčany
2019
Trenčín
2021
4 misijno-evanjelizačné výjazdy do farností

Kostolná-Záriečie (okres Trenčín), Trenčín – sídlisko Juh, Pruské (okres Ilava), Nové Mesto nad Váhom

0
dobrovoľníkov
0
tímov
0
oslovených ľudí
0
farností za nami

Obsah

Víkendového programu

stretnutie-timu-ikonka-01
STRETNUTIA TÍMU

Modlitba, priateľstvá, posedenie pri spoločnom jedle a plánovanie programu Žatvy charakterizujú spoločné stretnutia tímu dobrovoľníkov z niekoľkých spoločenstiev.

socialna-pomoc-ikonka
Sociálna pomoc

Spájame generácie a prinášame radosť. To je podstatou služby v domovoch dôchodcov, ktoré navštevujeme vždy počas Žatvy. Prísť k dôchodcom, ktorých niekedy nikto nenavštevuje, je pre nás niečím významným. Taktiež veríme, že sme pozvaní vstupovať aj do rómskych osád, navštevovať ľudí z ulice a prichádzať ku všetkým opusteným a ľuďom na periférii.

modlitebne-ranajky-ikonka
Politické modlitebné raňajky

Stretnutie kľúčových politikov, kňazov, podnikateľov, pastorov, riaditeľov škôl a iných významných osobností v danom meste, či obci s cieľom budovania jednoty. Program pozostáva zo spoločnej modlitby, raňajok, osobných svedectiev kresťanských politikov a výzvy žiť hodnotný život.

prakticka-pomoc-ikonka
Praktická pomoc

Túžime si vyhrnúť rukávy a prakticky pomôcť v rodinách, na fare, či na verejných priestranstvách miest a obcí. Súčasťou služby je popri osobnej evanjelizácii zbieranie odpadkov, plenie buriny, kosenie trávnika, upratanie obecných alebo farských priestorov, atď.

evanjelizacia-na-skolach-ikonka

EVANJELIZÁCIE NA šKOLÁCH

Návšteva základných aj stredných škôl a materských škôl v obci/meste týždeň pred Žatvou. Svedčíme deťom a mladým o tom, ako nám Ježiš zmenil život. Jedným z výstupov evanjelizácií je pozvanie mladých a deti na konkrétny program Žatvy, ktorý je im obsahovo najbližší.

strategicke-modlitby-ikonka
STRATEGICKÉ MODLITBY

Modlitebníci pred Žatvou a počas Žatvy navštevujú strategické miesta v okolí, kde sa spolu modlia za miesta, kde prichádzame slúžiť.

sv-omse-ikonka
sv. omše

Neodmysliteľnou súčasťou Žatvy sú aj sv. omše vo farnosti, v rámci ktorých sa aktívne zapájame či už hudobným sprevádzaním, alebo inou službou počas nich.

evanjelizacia-ulice-ikonka

EVANJELIZÁCIA V ULICIACH

Našou misiou je ísť a prinášať Krista – slovami, skutkami, životom. V uliciach miest sa stretávame s ľuďmi, ktorí hľadajú, ktorí sú zlomení, opustení, zranení, mnohí z nich zažívajú naozaj ťažké životné situácie. Chceme vytvoriť priestor, aby aj oni stretli a spoznali Boha osobným spôsobom, aby zažili vnútorné obrátenie.

program-pre-mladych-ikonka

EVANjelizačný PROGRAM PRE MLADÝCH

Evanjelizačný koncert s originálnymi hudobno-tanečnými prvkami, divadelnými scénami, kvalitnou videoprodukciou, spolu s modlitbou chvál a svedectvami pre mladých. Výstupom je pozvánka mladých do fungujúcich spoločenstiev v danom meste/obci alebo výzva pre začatie stretávania sa, pokiaľ v obci/ meste ešte spoločenstvo mladých nie je.

stretnutie-s-farnostou-ikonka

STRETNUTIE S FARNOSťOU A RODINAMI

Túžime posilniť komunitný život vo farnosti prostredníctvom evanjelizačného programu, búrať bariéry medzi cieľovými skupinami, mobilizovať farnosť pre angažovanejší život v cirkvi. Súčasťou programu sú aj príhovorné modlitby za ľudí.

detsky-program-ikonka

detský program a katechéza

Dôležité sú aj deti! Počas programu pre rodičov máme vždy pripravený program aj pre deti. Program obsahuje okrem tvorivých dielní a rôznych hier s deťmi aj hodnotnú katechézu na konkrétnu tému spolu s detskými aktivitami a piesňami.

vernisaz-ikonka

Umelecká vernisáž

Prostredníctvom umenia chceme odovzdávať našu vieru ľuďom, ktorým je tento prístup blízky. Umelecká vernisáž sa počas Žatvy v Trenčíne konala na troch rôznych miestach
v meste.

adoracia-ikonka

Celonočná adorácia

Príhovorná 24 hodinová adorácia za celý priebeh Žatvy vo farnosti, do ktorej pozývame zapojiť všetkých veriacich, ktorým záleží na ich meste/obci.

Program Žatvy vždy prispôsobujeme konkrétnym potrebám farnosti, mesta či obce.

Tímy

Náplň jednotlivých tímov:

Strava tím

Strava tím

Zabezpečiť stravu a pitný režim pre celý tím Žatvy, zabezpečenie a servírovanie občerstvenia pre jednotlivé časti programu ako napríklad Deň farnosti.

EVANJELIZAČNÝ TÍM

EVANJELIZAČNÝ TÍM

Ohlásiť evanjelium na námestí a v uliciach, vytvoriť priestor na stretnutie s Ježišom, aby žiaden človek s ktorým sa stretneme neodišiel bez toho, že by nepočul slová: Ježiš Ťa miluje.

MODLITEBNÝ TÍM

MODLITEBNÝ TÍM

Stáť v modlitbe za celým priebehom Žatvy počnúc prípravami až po koniec. Koordinácia celonočných modlitieb a príhovorných modlitieb za ľudí.

MEDIÁLNY TÍM

MEDIÁLNY TÍM

Zachytávať všetko, čo Pán Boh koná počas celého podujatia v každom jednom tíme. Kľúčová služba aj pre ohlasovanie evanjelia cez fotky, videá, grafiku.

KREATÍVNY TÍM

KREATÍVNY TÍM

Cez výzdobu a umenie v rámci jednotlivých častí programu vyjadriť nekonečnú kreativitu a nádheru Boha.

TECHNICKÝ TÍM

TECHNICKÝ TÍM

Zabezpečenie ozvučenia, projekcie, pódia a prípadne inej technickej podpory počas programu Žatvy.

TÍM SOCIÁLNEJ POMOCI

TÍM SOCIÁLNEJ POMOCI

Priniesť nádej a radosť do sŕdc generácie, vďaka ktorej sme dnes tu. Spojiť umenie so zábavou a spolu zažnúť nový plamienok v srdci dedkov a babičiek.

TÍM DETSKEJ SLUŽBY

TÍM DETSKEJ SLUŽBY

Prinášať deťom Božie kráľovstvo prostredníctvom hier, umenia, piesní, tanca, katechéz a športových stanovísk.

TÍM PRAKTICKEJ POMOCI

TÍM PRAKTICKEJ POMOCI

Zbieranie odpadkov, plenie buriny, kosenie trávnika, upratanie obecných alebo farských priestorov atď. Úlohou ľudí v tíme nie je len praktická pomoc, ale aj evanjelizácia ľudí, ktorých stretnú počas práce v rozhovoroch.

TÍM EVANJELIZÁCIÍ NA ŠKOLÁCH

TÍM EVANJELIZÁCIÍ NA ŠKOLÁCH

Priblíženie sa deťom a mladým počas vyučovania v školách a škôlkach. Ohlásiť im evanjelium tak, aby to pochopili a uchopili pomocou svedectiev, piesní, tém, zdieľania, nášho nasadenia a vášne pre Ježiša.

TÍM POZVÁNOK VO FARNOSTIACH

TÍM POZVÁNOK VO FARNOSTIACH

Niekoľko týždňov pred Žatvou ísť do danej farnosti na nedeľné sv. omše, hudobne ich doprevádzať a pozvať farníkov zúčastniť sa jednotlivých častí programov Žatvy.

Náhľad do programu

Príklad programu Žatva 2019 v Trenčíne:

A čo po žatve?

Na každej Žatve chceme propagovať miestne spoločenstvá, pokiaľ existujú a povzbudiť ľudí, ktorí sa zúčastnia akéhokoľvek programu do začlenenia medzi ďalších veriacich, pretože veríme, že viera sa má žiť v spoločenstve.

Pokiaľ v danej obci alebo meste, kde robíme Žatvu spoločenstvá nie sú, je našou snahou, túžbou a misiou to, aby tam spoločenstvá boli. Preto pomáhame miestnym farníkom založiť si spoločenstvo a následne sa mu aj dlhšiu dobu venovať
a pomáhať im v raste.

Žatva
na Slovensku

Pozývame aj vás zapojiť sa do projektu Žatva u vás doma. Nachádzame sa v príbehu, ktorý má otvorené pokračovanie. Môžeme vo veľkej miere ovplyvniť ako bude tento príbeh pokračovať. Možno sa raz bude v dejepise písať, že duchovné prebudenie a začiatok veľkých evanjelizácií vo vašom regióne začal aj vďaka vám.

Ako ZKSM sme pripravení vám v prípade záujmu odovzdať ďalšie informácie, poskytnúť konzultácie, či pomôcť s realizáciou Žatvy – laických ľudových misií u vás vo farnosti, či regióne.

Aby každý človek v regióne mal príležitosť počuť evanjelium…

Katarína Gabrielová
spolukoordinátorka projektu
Žatva – laické ľudové misie

katarina@zksm.sk
0914 174 759

VIDEODOKUMENT

Brožúra

žatva

Klinutím na obrázok stiahnete celú brožúru ŽATVY.

Spoločenstvá*

Južania

Trenčín

Revolution

Bánovce nad Bebravou

Ruah

Pruské

Nové Mesto

Nové Mesto nad Váhom

Kairos

Topoľčany

Komunita Sant Egidio, Premenení, manželáci TN a ďalšie

* Ak sa rozhodnete organizovať podobný koncept evanjelizácie vo vašom regióne,
odporúčame nadviazať spoluprácu s ďalšími spoločenstvami. Podobne sme urobili aj v našom prípade.

Spoločné aktivity spoločenstiev
Dni spoločenstiev v regióne


Stretnutia spoločenstiev, ktoré pre- biehajú 2-4 krát do roka u niektorého zo spoločenstiev. Stretnutia pozostávajú zo spoločného času na vzťahy, modlitbu, šport, dobré jedlo a hry.

Strategické modlitby


Modlitby za strategické miesta v našom regióne. Veríme, že modlitba láme putá minulosti a zasluhuje sa o lepšiu budúcnosť. Ide nám o lepšiu budúcnosť, v ktorej bude každý človek poznať Ježiša.

Žatva – laické ľudové misie


Spoločná misijno-evanjelizačná služba pre farnosti.

Misijno-evanjelizačné výjazdy

Jednodňové evanjelizácie.

Spätná väzba

a svedectvá z projektu Žatva

„Vždy ma teší, keď mladí ľudia prichádzajú s iniciatívou, čo sa týka evanjelizácie, nakoľko dnes v našich farnostiach je to vzácna vec.“

 

o. Peter Beňo

– pomocný biskup Nitrianskej diecézy

„Je dôležité prebudiť tých, čo ešte možno spia, ale aj tých, ktorí chcú zakúsiť život s Ježišom. A o to ide – žiť s Ježišom.“

 

o. Miroslav Kukla

– farár farnosti Trenčín-Juh

“Ako manžel a otec piatich detí nechcem, aby generácia mojich detí vyrastala iba vo svete mobilov, virtuálnych vzťahov a v čase dospievania boli dezorientovaní v určovaní pravých hodnôt. Robí mi radosť, keď vidím, ako mladí ľudia chcú žiť s Bohom, chcú rásť vo viere, lebo to mi dáva nádej,  že na Slovensku sa zachová dar pravej viery. V tom vidím zmysel tohto projektu.”

 

Václav Rendl

– dobrovoľník a účastník projektu Žatva

“Žatva ma naučila vychádzať zo svojej zóny komfortu a prinášať lásku aj tým najbiednejším. Podeliť sa s tými, ktorí to potrebujú. Zašpiniť si ruky od práce, ktorú nikto možno neocení. Vedomie, že moji bratia a sestry ešte nespoznali lásku nebeského Otca mi už viac nedovolí sedieť doma na gauči.”

 

Gréta Kováčová

– dobrovoľníčka

“Rozprávala som sa s jedným deduškom, teda skôr som mala monológ a on odpovedal iba kývnutím hlavy. Niežeby nevládal hovoriť, asi bolo ťažšie sa
k nemu trošku dostať bližšie. Tak som sa ho po chvíli spýtala, že či má niečo počas týždňa / bežných dní, čo ho teší… povedal, že nie. Tak sa ho pýtam, že aspoň malá vec či neni, aspoň teraz, dnes, čo by ho potešilo. A on sa usmial a vraví: ,,Dnes ma potešilo toto stretnutie!”. Nepovedal program, povedal stretnutie. Hoci celý rozhovor som mala pocit, že som úplne mimo, jeho to zasiahlo a potešilo, že sme tam boli a ešte sme sa niekoľko krát na seba usmiali. Treba sa stretávať, aj keď si myslíme, že to je nič alebo že sme mimo, že sa stretajú úplne iné svety. Otecko si použije našu prítomnosť.”

 

Lenka

– dobrovoľníčka

“Keď sa postavia pred žiakov mladí ľudia, ktorí sú len o niečo starší od žiakov so svojím svedectvom, má to veľkú silu. Mladí berú úprimnosť, otvorenosť, pravdivosť, preto vaše svedectvá “brali” a myslím, že sa ich aj hlboko dotkli.”

 

Anka

– katechétka na strednej škole v Trenčíne

“Ja som bola z vášho príchodu nadšená a veľmi sa mi to páčilo. Podľa toho, že mládež v škole potichu počúvala, ich vaše slová aj video naozaj oslovili a dotkli sa ich srdca. Viacerí boli aj v športovej hale, aj z toho boli nadšení, prišli mi to povedať hneď v pondelok. …O ďalšej spolupráci s vami budem určite uvažovať, každá dobrá duša ochotná venovať sa mladým má u mňa veľký obdiv a považujem čas strávený s mladými za nesmierne dôležitý pre nich, veľmi potrebujú dobré vzory, najmä vekovo im blízke.”

 

Miriam

– katechétka na základnej škole v Trenčíne

Celý jeden čas jsem strávil s jednou 93 letou paní. Na začátku nebyla vůbec otevřená tomu si povídat, ale dal jsem tomu šanci a nevzdal to. Postupně se rozvykládala a zjistil jsem, že její počáteční nastavení pochází z nedůvěry v blízké lidí, kteří ji navštěvují spíše pro jistotu budoucího dědictví. Tato žena mi povídala o svojem životě a o tom, jak na tom byla s vírou její rodina. A jak moc se snažila a stále snaží přivést členy rodiny k Bohu, k zpytování svědomí. Píše jim dopisy. Láskavé. A vrací se jí neúcta a opovržení. Podle toho, co mi povídala jsem pochopil že se modlí NEKOLIK HODIN denně, každý den. Bavil jsem se s touto Liduškou i o smyslu života a hlavně o Božím plánu s každým z nás. Tak jsem se jí i zeptal, jaký plán s ní měl Bůh v jejím životě? (Nikdy jsem se na to takto starého člověka vlastně nezeptal). Na chvíli se ztišila a pak mi řekla: Až na sklonku života jsem pochopila, že jsem tu byla pro to, abych se modlila za lidi. A to taky dělám. A tato paní mi řekla, že se za mě bude modlit. Tak na mě padla až taková síla zodpovědnosti, protože vím že bude. Když pomalu odcházela, ještě se ve dveřích zastavila a dlouze se na mě podívala. A pak už jsem starou paní Libušku neviděl. Ale bude vždy v mojem srdci jako pokorný člověk, který se spokojil s Božím plánem a je vytrvalý
v modlitbách.

 

Vladimír

– dobrovoľník

Chcete nás podporiť?
Ak máte túžbu podporiť nás, existujú viaceré možnosti…

Kontakt

Adresa:
Misia 29 o.z.
Halalovka 11
911 08 Trenčín

Telefón:
Katarína Gabrielová
+421 914 174 759

Email:
info@misiezatva.sk
katarinagabrielova@misiezatva.sk

Sledujte

Partneri & podporovatelia

spnovemesto-logo

Realizované s finančnou podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja

© 2022 ŽATVA – Laické ľudové misie | Všetky práva vyhradené